poniedziałek, 11 lipca 2011

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Dodatkowe ubezpieczenie, które jest bardzo przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest tzw. ubezpieczenie chorobowe „Krankentagegeld”. Kiedy ubezpieczony jest tymczasowo niezdolny do pracy z powodu choroby czy wypadku, ubezpieczalnia wyplaca mu odszkodowanie. Klient sam decyduje ile pieniędzy dziennie potrzebuje i od którego dnia choroby ma być mu wypłacane odszkodowanie.

Gesetzliche Krankenkasse

Zameldowanie w Niemczech

Wiele osób przyjeżdżających do Niemiec nie ma możliwości zameldowania. Dla takich osób idealnym rozwiązanem jest działalność gosodarcza "Gewerbe" bez zameldowania w Niemczech.

Więcej informacji u nas w biurze.
Tel: 015773949254

Ubezpieczenia zdrowotne DKV

Polskie Biuro Ubezpieczeń

Polskie Biuro Frankfurt Wuppertal Berlin